PRIVACYVERKLARING

Versie: 2.1
Datum Vastgesteld: 30/04/2019

Deze privacyverklaring voorziet in de informatie betreffende het gebruik en het delen van persoonsgegevens van gebruikers van de websites op www.immobilise.nl en www.telefooncheck.nl (hierna aangeduid als de websites).

Het bevat de volgende onderwerpen:

 1. 1. Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen
 2. 2. Waar we persoonsgegevens voor gebruiken
 3. 3. Welke soorten persoonsgegevens we gebruiken en waar we die vandaan halen
 4. 4. Wat onze juridische grondslagen voor de behandeling van persoonsgegevens zijn
 5. 5. Met wie we de persoonsgegevens delen
 6. 6. Waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen en waarheen ze worden verstuurd
 7. 7. Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard
 8. 8. Of de persoonsgegevens worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming over u of om u te profileren
 9. 9. Uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u houden
 10. 10. Bij wie u een klacht kunt indienen als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens

1. Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Wij zijn TransUnion Information Group, een groep van bedrijven met het hoofdkantoor op One Park Lane, Leeds, West Yorkshire LS3 1EP. Andere leden van TransUnion Information Group worden vermeld onder artikel 5 hieronder.

Het TransUnion bedrijf dat de websites beheert, is Recipero Limited. Recipero Limited is een verwerker van de persoonsgegevens die u aan ons via de websites verstrekt of als u contact met ons opneemt via de onderstaande gegevens. Dit betekent dat het ervoor moet zorgen dat de persoonsgegevens behoorlijk en rechtmatig worden gebruikt.

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar support@recipero.com of door het online-systeem te gebruiken op https://support.recipero.com

2. Waar we persoonsgegevens voor gebruiken

In dit onderdeel worden de doeleinden uitgelegd waarvoor we persoonsgegevens van u gebruiken. Meer informatie over de soorten persoonsgegevens die we voor deze doeleinden zouden kunnen gebruiken, is te vinden onder artikel 3 hieronder.

Verstrekking van onze websites en onze producten en diensten aan u

We gebruiken persoonsgegevens om u via onze websites producten en diensten aan te leveren. Dit

bevat producten en diensten zoals:

· de eigendomsregistratiediensten, verloren-, gestolen- en gevondeneigendomsrapportagediensten en eigendomscontrolediensten waar u toegang toe kunt krijgen door u aan te melden op de websites;

· de eigendomsmarkering en antidiefstalproducten die u kunt kopen via de online winkel op https://shop.immobilise.com.

Wij kunnen ook contact met u opnemen over deze diensten. We kunnen bijvoorbeeld per e-mail of SMS-bericht contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de diensten waarvoor u zich heeft aangemeld.

Andere producten en diensten voor het voorkomen en opsporen van fraude en andere misdrijven

We zullen uw persoonsgegevens in andere producten en diensten gebruiken die zijn ontworpen

om fraude en andere misdrijven te helpen voorkomen en op te sporen. Met name:

· Als onderdeel van de diensten wordt informatie gedeeld met politiediensten en andere wetshandhavingsinstanties, evenals met enkele particuliere organisaties. In elk geval is het doeleinde waarvoor de informatie wordt gedeeld bedoeld om fraude, diefstal en andere misdrijven met betrekking tot onze gebruikers en hun eigendommen te helpen voorkomen en op te sporen, of om onze gebruikers te herenigen met hun eigendom.

· Persoonsgegevens kunnen ook worden opgenomen in andere misdaadpreventie- en opsporingsdiensten aangeboden door TransUnion Information Group, met name met betrekking tot fraude en identiteitsverificatie.

Preventie en opsporing van fraude en andere misdrijven

Om fraude op te sporen of te voorkomen (bijvoorbeeld: om ervoor te zorgen dat niemand op frauduleuze wijze toegang heeft verkregen tot uw account, of om te bevestigen dat u alleen informatie over uzelf heeft ingevoerd), kunnen we persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken om uw gegevens te bevestigen. We kunnen derden gebruiken om deze controles namens ons uit te voeren.

Marketing

We gebruiken persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dit bevat het aan u tonen van advertenties of anderszins u informeren over producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Deze kunnen betrekking hebben op producten en diensten aangeboden door huidige of toekomstige leden van TransUnion Information Group (zie artikel 5) of een derde partij.

We zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen voor marketingdoeleinden, maar we kunnen het gebruiken om de producten en diensten van derden te promoten.

We zullen alleen contact met u opnemen voor marketingdoeleinden via e-mail, telefoon, sms of soortgelijke methoden als u ons uw toestemming heeft gegeven om dit te doen, en we zullen het alleen doen met behulp van de methoden die u specifiek heeft gekozen. Als u bijvoorbeeld heeft aangegeven dat u alleen marketingcommunicatie per e-mail wenst te ontvangen, dan is dat de enige methode waarop wij contact met u zullen opnemen met betrekking tot dat doeleinde. Er kan echter nog steeds contact met u worden opgenomen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als onderdeel van ons relatiebeheer (zie hieronder) of als contact opnemen met u deel uitmaakt van de dienst die we u leveren.

U kunt uw marketingvoorkeuren aanpassen in uw accountinstellingen of (in het geval van e-mail) door op de link "afmelden" te klikken. Houd er rekening mee dat u dienstberichten blijft ontvangen.

Relatiemanagement

We gebruiken persoonsgegevens voor relatiebeheerdoeleinden. Relatiemanagement is het voortdurend onderhouden van onze relatie met u. Dit kan activiteiten bevatten zoals het informeren over productwijzigingen of geplande onderhoudsactiviteiten, het leveren van technische ondersteuning of het afhandelen van uw vragen.

Het beheren, monitoren en verbeteren van onze websites

We gebruiken informatie zoals hoe verschillende mensen op onze websites navigeren, hoe lang ze op bepaalde pagina's doorbrengen en of ze onze inhoud downloaden om ons te helpen de gebruikerservaring van onze websites aan te passen en te verbeteren. Het stelt ons ook in staat om de website beter af te stemmen op uw interesses en voorkeuren en het helpt ons te begrijpen wie welke pagina's bezocht heeft om de meest populaire delen van de website te bepalen.

Deze informatie wordt ook gebruikt voor beveiliging en systeembeheer en om geaggregeerde niet-gepersonaliseerde informatie te genereren voor gebruik door ons, onze zakelijke contacten, geselecteerde derde partijen, sponsors of adverteerders (zoals anonieme statistieken met betrekking tot het opnemen of gebruiken van diensten, of naar patronen van het browsen).

Product- of systeemontwikkeling en testen

Soms kunnen we persoonsgegevens gebruiken terwijl we onze producten en systemen verbeteren, ontwikkelen of testen. Dit bevat ook ervoor zorgen dat onze beveiligingsmaatregelen naar behoren werken. Waar mogelijk zullen we de gegevens anonimiseren of pseudonimiseren voordat we dit doen.

Juridische doeleinden en doeleinden met betrekking tot toezichthouders

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor juridische doeleinden en doeleinden met betrekking tot toezichthouders. Dit kan bijvoorbeeld zijn het reageren op klachten of vragen van u of een toezichthouder over hoe wij uw persoonsgegevens hebben gebruikt.

Combineren van gegevens

De informatie die u ons verstrekt, kan worden gecombineerd met andere informatie over u die is

verkregen uit andere bronnen, en de gecombineerde gegevens kunnen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Bijvoorbeeld:

· De informatie die u ons verstrekt, kan worden vergeleken met gegevens die elders beschikbaar zijn om uw identiteit te verifiëren of om de door u verstrekte informatie te valideren (bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijdingsmaatregelen).

· Geanonimiseerde informatie over u kan worden gecombineerd met informatie over uw apparaten (of cookies die op uw apparaten worden geplaatst) om de kwaliteit en relevantie van advertentiemateriaal op websites die u bezoekt te verbeteren.

3. Welke soorten persoonsgegevens we gebruiken en waar we die vandaan halen

We verkrijgen en gebruiken informatie uit verschillende bronnen. Deze zijn samengevat in de volgende tabel.

Type informatie Omschrijving Bron
NAW-gegevens Dit zijn uw basispersoons- en contactgegevens. Deze informatie wordt meestal rechtstreeks door u verstrekt, meestal via onze websites.
Andere informatie die u verstrekt in verband met de diensten Dit is informatie die u ons verstrekt in verband met de diensten die wij u leveren. Als u bijvoorbeeld onze eigendomsregistratiedienst gebruikt, bevat deze informatie over de voorwerpen van persoonlijke eigendommen die u op de websites hebt geregistreerd, inclusief een beschrijving van het eigendom, samen met identificerende gegevens zoals een serienummer.
Transactiehistorie Dit is informatie over de producten en diensten waarop u bent geabonneerd of die u heeft gekocht, wanneer u het hebt gekocht en, indien van toepassing, hoeveel u ervoor betaald heeft. Wij produceren deze gegevens zelf.
Contacthistorie Dit is informatie over ons contact met u. Het bevat ook uw gedrag in reactie op onze interacties met u, zoals of u onze e-mails heeft geopend of op een link hebt geklikt.
Apparaatinformatie Dit is informatie over het apparaat dat u gebruikt om onze websites te bezoeken, zoals het type apparaat, het besturingssysteem, de browser, het IP-adres, de schermresolutie en welke cookies erop staan. Wij produceren deze gegevens zelf door uw gebruik van onze websites te volgen.
Websitegebruik Dit is informatie over uw gebruik van onze websites, zoals welke pagina's u heeft bezocht en welke inhoud u heeft gedownload. Het bevat informatie over hoe u terecht bent gekomen op onze website, er op heeft genavigeerd en er vandaan bent gegaan (inclusief data en tijden), de diensten die u heeft bekeken of gezocht, responstijden op de pagina, downloadfouten, de duur van het bezoek aan bepaalde pagina's en informatie over uw pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs). Cookies kunnen worden gebruikt om ons te helpen dit uit te voeren - zie het Cookiebeleid voor de relevante website.
Gegevens van derden Dit is informatie die we verkrijgen van derden, die verband houden met u of uw apparaten. Wij verkrijgen bijvoorbeeld zwartelijstgegevens van mobiele apparaten en koppelen deze aan IMEI-nummers in onze database, en we kunnen demografische informatie verkrijgen om ons te helpen onze klanten te begrijpen. We kunnen deze gegevens verkrijgen via verschillende gegevensleveranciers.

Het staat u vrij om te kiezen of u ons al dan niet uw persoonsgegevens verstrekt. Als u zich echter aanmeldt voor een van onze producten of diensten, dan kunnen we u misschien niet voorzien van betrokken product of dienst als u ons niet de informatie geeft die we daarvoor nodig hebben.

4. Wat onze juridische grondslagen zijn voor de behandeling van persoonsgegevens

In dit gedeelte wordt de grondslag uitgelegd waarop wij uw persoonsgegevens in verband met de websites verwerken.

Uitvoering van ons contract met u

Wanneer u zich aanmeldt voor de websites, of een product koopt via de websites, stemmen we ermee in producten en diensten aan u te leveren zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van de betreffende website. We hebben enkele van uw persoonsgegevens nodig om u deze producten en diensten te kunnen leveren. We moeten bijvoorbeeld weten voor welke diensten u zich heeft aangemeld en we dienen uw creditcard- of bankpasgegevens te verwerken om betalingen van u te ontvangen voor betaalde producten.

Toestemming

We vragen u toestemming om u marketingmateriaal toe te sturen via e-mail, telefoon, sms of soortgelijke methoden. U kunt toestemming geven of weigeren wanneer u zich voor het eerst aanmeldt op de websites en u kunt vervolgens uw toestemming intrekken via uw accountinstellingen of (in het geval van e-mail) door op de link "afmelden" te klikken.

Gerechtvaardigde belangen

De Nederlandse wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens staat het gebruik van uw persoonsgegevens toe als dat noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, mits dit zwaarder weegt dan uw eigen belang. Deze voorwaarde om persoonsgegevens te verwerken wordt in de wet "gerechtvaardigde belangen" genoemd.

De gerechtvaardigde belangen die we nastreven zijn:

Belang Uitleg
Inzicht in en contact houden met onze klanten We hebben er belang bij om te begrijpen wat voor soort mensen onze producten en diensten gebruiken en hoe ze dit gebruiken. We hebben ook belang om contact met hen te houden, bijvoorbeeld om hen op de hoogte te houden van de producten en diensten die we aan hen leveren.
Het monitoren en beveiligen van onze systemen en gegevens Enkele manieren waarop we persoonsgegevens gebruiken, worden gerechtvaardigd door de noodzaak om ervoor te zorgen dat onze systemen en de gegevens die we via de website ter beschikking stellen, veilig worden bewaard en alleen voor de juiste mensen beschikbaar worden gesteld.
Commerciële belangen Net als elke andere commerciële organisatie proberen we inkomsten te genereren via de diensten die we leveren aan onze klanten en opdrachtgevers.

5. Met wie we de persoonsgegevens delen

Andere klanten van Recipero

Onze diensten zijn ontworpen om u te helpen u te herenigen met uw eigendom als dat wordt verloren of gestolen, om te helpen voorkomen dat uw eigendom wordt doorverkocht door wie het dan heeft, en om u te helpen bij het melden van eigendommen die u vindt. Om dit te doen, maken we uw informatie (inclusief uw identiteit en informatie over het eigendom dat u heeft geregistreerd) beschikbaar voor mensen die onze diensten voor diefstalpreventie en apparaatcontrole gebruiken, zoals politiediensten en andere wetshandhavingsinstanties, verzekeraars, detailhandelaren en andere organisaties die hiervoor toegang nodig hebben.

Onze groepsmaatschappijen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de leden van TransUnion Information Group. Als we dat doen, dan zal het gebruik van de gegevens door die bedrijven onderworpen zijn aan de regels van deze privacyverklaring. Een lijst met relevante TransUnion Information Group-bedrijven is hieronder weergegeven, hoewel de lijst van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

Groepsmaatschappij Belangrijkste handelsadres Hoofdkantoor
TransUnion Information Group Limited
(company no. 4968328)
One Park Lane, Leeds, West Yorkshire LS3 1EP
TransUnion International UK Limited
(company no. 3961870)
Recipero Limited
(company no. 3794898)
Recipero, Inc
(company no. 5542430)
720 S. Colorado Boulevard, Penthouse North, Denver, Colorado 80246, USA
TransUnion Baltics, UAB
(company no. 302689020)
4th Floor, Zalgirio Arena, Karaliaus, Mindaugo pr. 50, Kaunas LT- 44333, Lithuania Vilniaus m. sav . Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16B, LT-01112, Lithuania

Dienstverleners

Wij kunnen uw informatie aan derden verstrekken die ons helpen om dit te gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven onder artikel 2. Bijvoorbeeld:

 • Onze database met persoonsgegevens kan ten behoeve ons worden gehost door derden.
 • We maken gebruik van een e-mailverzendingsdienst van derden om u service e-mails te sturen of (als u ermee heeft ingestemd deze te ontvangen) marketing e-mails.
 • We maken gebruik van betalingsdienstverleners met betrekking tot enige betaling die u doet.
 • We kunnen marktonderzoekers gebruiken om ons te helpen onze klanten beter te begrijpen.

Het is deze dienstverleners niet toegestaan om uw gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden of ten behoeve van andere organisaties, tenzij u anders bent overeengekomen.

Online advertentieplatforms

We kunnen externe aanbieders van advertentieplatforms zoals Google gebruiken om advertenties aan u te tonen. Deze derden kunnen informatie over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om u van advertenties over producten en diensten die mogelijk interessant voor u zijn aan te bieden.

Soms kunnen we aan u gekoppelde informatie doorgeven aan derden die andere websites beheren (zoals platforms voor sociale media), zodat we u relevante advertenties kunnen laten zien terwijl u deze websites gebruikt. Deze informatie wordt beschermd, zodat u alleen kunt worden geïdentificeerd als de derde partij u al kent - de informatie die wij verstrekken, vertelt hen alleen dat u een gebruiker van onze websites bent.

U kunt uw advertentievoorkeuren instellen op sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram of Pinterest via uw instellingen of voorkeursopties op het betreffende platform. Als u geen gepersonaliseerde advertenties meer wilt ontvangen op een website die u bezoekt, kunt u zich meestal rechtstreeks afmelden via het privacybeleid van de specifieke website die u bezocht heeft. Houd er rekening mee dat dit geen advertenties blokkeert die worden weergegeven op de websites die u bezoekt; het zal slechts stoppen dat u advertenties ontvangt die zijn afgestemd op uw interesses. Deze opt-out is afhankelijk van een cookie, dus als u al uw cookies wist, dan weet die website niet langer dat u zich heeft afgemeld. Hetzelfde geldt als u een andere internetbrowser of een nieuwe computer gebruikt om verbinding te maken met het internet. U kunt zich ook afmelden voor dergelijke advertenties door het IAB opt-outplatform te bezoeken op www.youronlinechoices.com, maar houd er alstublieft rekening mee dat u zich op deze en andere platforms alleen kunt afmelden voor de op interesses gebaseerde advertenties die worden aangeboden door geregistreerde leden.

Bedrijfsoverdrachten

Als we ons bedrijf verkopen aan een derde partij of een collectieve reorganisatie doorvoeren, zullen we persoonsgegevens doorgeven aan de maatschappij die het bedrijf overneemt.

Toezichthouders

Soms moeten we persoonsgegevens doorgeven aan een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het delen van geanonimiseerde gegevens met derden
We kunnen geanonimiseerde informatie delen met andere derde partijen, maar alleen als de informatie niet redelijkerwijs kan worden gezien als aan u gerelateerde gegevens.

6. Waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen en waarheen ze worden verstuurd

Binnen Europa

Wij zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en we zullen uw informatie vanaf hier benaderen en gebruiken. We hebben echter ook organisaties elders in de Europese Unie - momenteel in Nederland, Litouwen en Spanje - en ook daar zijn de persoonsgegevens toegankelijk. In deze gevallen wordt het gebruik van de informatie op deze locaties beschermd door de Europese gegevensbeschermingsnormen.

Elders

We versturen ook informatie elders in de wereld. Bijvoorbeeld:

 • We hebben een kopie van onze databases in de Verenigde Staten.
 • Soms kan een andere groepsmaatschappij of bijkantoor in het buitenland de gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.
 • Sommige van onze klanten en opdrachtgevers zitten in het buitenland en zij krijgen toegang tot persoonsgegevens in het kader van de diensten die wij aan hen leveren.
 • We kunnen gebruik maken van cloudtechnologie of een datacenter of een back-upfaciliteit in het buitenland, en mensen in andere landen hebben mogelijk ook toegang nodig tot gegevens voor doeleinden zoals technische ondersteuning of systeemontwikkeling en testen.

Hoewel landen binnen de Europese Unie allemaal zorgen voor een hoge norm van gegevensbeschermingswetgeving, bieden sommige delen van de wereld mogelijk niet hetzelfde niveau van juridische bescherming met betrekking tot persoonsgegevens. Dientengevolge zullen we, als we persoonsgegevens naar het buitenland versturen, ervoor zorgen dat er geschikte voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de gegevens te beschermen. Deze voorzorgsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Het opstellen van een overeenkomst met de ontvanger dat voorwaarden bevat die door de autoriteiten zijn goedgekeurd als passend beschermingsniveau.
 • Het verzenden van informatie naar een organisatie die een deelnemer is van een regeling die door de autoriteiten is goedgekeurd als voorzienend in passend beschermingsniveau. Een voorbeeld hiervan is de "Privacy Shield"-regeling die is overeengekomen tussen de Europese en Amerikaanse autoriteiten.

Als uw gegevens op deze manier naar het buiten de Europese Unie zijn verzonden, kunt u meer informatie over de gebruikte veiligheidsmaatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen via bovenstaande gegevens genoemd onder artikel 1.

7. Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang u een geregistreerde gebruiker van een van de websites bent en we kunnen deze gedurende een extra periode bewaren vanaf het moment dat uw account is gesloten. We bewaren de gegevens gedurende die extra periode voor het geval dat we moeten reageren op eventuele vragen van u (bijvoorbeeld als u vragen heeft over het bedrag dat we aan u hebben gefactureerd voor producten die u heeft gekocht) of van eventuele toezichthouders.

We kunnen uw account sluiten als u het lange tijd niet gebruikt en u kunt uw account op elk gewenst moment sluiten door contact met ons op te nemen, gebruik makend van de gegevens onder artikel 1 hierboven. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden van de betreffende website voor meer informatie hierover.

8. Of de persoonsgegevens worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming over u of om u te profileren

We voeren de volgende geautomatiseerde besluitvormings- en profileringsactiviteiten uit met behulp van uw persoonsgegevens. Wanneer we naar profilering verwijzen, bedoelen we het gebruik van persoonsgegevens om voorspellingen over u te doen, of om u in te delen in bepaalde groepen.

Accountbeheer en marketing

Als u uw account lange tijd niet gebruikt, kunnen we u automatisch categoriseren als een slapende gebruiker. Wanneer u bent aangemerkt als een slapende gebruiker, kunnen we proberen om in contact met u te komen, bijvoorbeeld door u berichten te sturen die u herinneren aan uw account en die u waarschuwen dat uw mogelijk wordt gesloten als u het account niet gebruikt.

We kunnen u ook naast andere betrokkenen categoriseren, zodat we advertenties voor specifieke groepen mensen tegelijkertijd kunnen aanpassen.

9. Uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u houden

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. Deze worden hieronder kort beschreven. Om te informeren naar deze rechten kunt u gebruik maken van de contactgegevens onder artikel 1.

 • Inzage: U heeft het recht om te achterhalen welke persoonsgegevens wij van u hebben evenals bepaalde andere informatie, zoals hoe we dit gebruiken.
 • Intrekken van toestemming: Aangezien we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw gegevens te gebruiken (zie artikel 4 hierboven), heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen, of via uw accountinstellingen of (in het geval van marketing e-mails) door op de link "afmelden" te klikken.
 • Bezwaar tegen direct-marketing: U heeft het recht om bij ons bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Als u dit doet, zullen we stoppen het te gebruiken voor deze doeleinden.

Met ingang van 25 mei 2018 heeft u ook de volgende rechten:

 • Rectificatie: Als de informatie die wij over u bewaren onjuist of verouderd is, heeft u het recht om ons te vragen dit te corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen gerechtvaardigde belangen: als u het oneens bent met ons beroep op de gerechtvaardigde belangen als grond voor ons gebruik van uw persoonsgegevens (zie artikel 4 hierboven), dan kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik. We zullen vervolgens overwegen in welke mate we kunnen doorgaan met het gebruik van de gegevens in het licht van uw specifieke situatie.
 • Verwijdering: onder bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit is doorgaans echter niet van toepassing op al uw gegevens, omdat we een goede reden kunnen hebben om een deel ervan te moeten behouden.
 • Beperking: in sommige situaties kunt u ons vragen om de manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, te beperken.
 • Dataportabiliteit: u heeft het recht om een beperkte soort gegevens te ontvangen in een vorm die gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar is.

10. Bij wie u een klacht kunt indienen als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens

We proberen ervoor zorg te dragen dat we het hoogste niveau aan klantenservice leveren, maar als u niet tevreden bent, dan kunt u contact op nemen zodat wij uw bezorgdheid kunnen onderzoeken. Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar support@recipero.com, of door het online-systeem te gebruiken op https://support.recipero.com.

Vanaf 25 mei 2018 kunt u ook contact opnemen met onze Data Protection Officer op dpo@transunion.co.uk.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de instantie die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in het Nederland. U kunt dit online doen via de AP-website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, telefonisch via 088-1805250, of schriftelijk via Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag.