Privacy

Deze privacy policy en de gebruikersovereenkomst (en als u een account aanmaakt: de voorwaarden die hierbij horen) vormen samen het beleid van het gebruik van deze website (de "Website"). Door de Website te gebruiken gaat u akkoord met deze privacy policy en het door ons verwerken van uw gegevens volgens de voorwaarden genoemd in deze privacy policy. Gebruik de Website niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Mocht u na het lezen van deze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot onze activiteiten of privacy policy, neem dan contact met ons op via onze online support pagina, of mail ons op het onderstaande e-mailadres.

Deze privacy policy legt uit hoe wij uw persoonlijke data verzamelen op de Website, hoe we deze data beschermen en de keuze die u heeft met betrekking tot het door ons inzetten van deze data. Deze privacy policy gaat over het volgende domein: www.immobilise.nl.

Bestudeer deze privacy policy goed. In deze privacy policy wordt met 'we', 'wij', 'ons' en 'onze' Recipero Access B.V. (ReciperoXS) bedoeld. Deze privacy policy is alleen van toepassing op de informatie verzameld middels de Website. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacy activiteiten van derde partijen. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop er omgegaan wordt met uw informatie of als er om informatie wordt gevraagd waarvan u vindt dat deze niet gepast is: neem contact met ons op.

Deze privacy policy treedt in werking vanaf het moment dat nieuwe gebruikers akkoord gaan of is geldig vanaf 1 juli 2015. Deze privacy policy wordt periodiek gereviewed en herzien. Updates met betrekking tot de privacy policy zullen hier worden geplaatst. Kijk regelmatig op deze pagina om te controleren op updates. Met uw gecontinueerd gebruik van de Website nadat wijzigingen in de privacy policy zijn doorgevoerd gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: identificatiegegevens, of gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of contact mee op te nemen. Bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, adres of telefoonnummer ('Persoonlijke gegevens'). Alleen het e-mailadres is vereist als u zich wilt registreren bij de Website. U mag aanvullende gegevens opgeven en toevoegen aan uw persoonlijke profiel gedurende registratie of later. ReciperoXS verzamelt alle gegevens die u verstrekt aan ReciperoXS of de Website, maar zal deze NIET verkopen, delen, licenseren, verhandelen of verhuren aan iemand anders dan gespecificeerd in de privacy policy.

Informatie die u verstrekt aan de Website is beschikbaar voor iedere bezoeker van de website die beschikt over uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bescherm daarom deze gegevens goed en verstrek ze nooit aan iemand anders.

U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u de website bezoekt. Let op: bezoekers van de Website kunnen wellicht niet alle onderdelen van de dienst gebruiken.

Als je een product of service koopt van een derde partij die adverteert op de Website (zogenaamde 'Third Party Provider'), worden de persoonlijke gegevens in relatie tot de transactie (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, uw credit card informatie), verzamelt op één van de volgende manieren. Of (a) ReciperoXS verzamelt de persoonlijke gegevens en verstrekt deze aan de betrokken derde partij, zodat deze de transactie kan voltooien, of (b) je wordt doorgelinked naar de website van deze derde partij en hier worden de persoonlijke gegevens direct door deze partij verzameld. Dit wordt duidelijk gemaakt gedurende het geselecteerde proces.

Wanneer je overgaat tot een aanschaf op de Telefooncheck website wordt de betaling afgehandeld door onze payment service provider. Wij slaan geen betalingsgegevens op.

Naast persoonlijke gegevens, kan het voorkomen dat ReciperoXS gegevens verzamelt en monitort die niet direct gebruikt kunnen worden om u te identificeren of contact mee op te nemen, bijvoorbeeld geografische informatie, domeinnamen, computer type, browser type, schermresolutie, IP adres en andere anonieme statistische informatie die te maken heeft met het gebruik van de Website ('Monitoringsdata'). We gebruiken deze monitoringsdata helpt ons beter te begrijpen wie de Website gebruikt en hierop gebaseerd verbeteringen door te voeren.

Om de gebruikerservaring van de Website op het internet continu te verbeteren, kan het voorkomen dat ReciperoXS gebruik maakt van 'cookies' en 'JavaScript' (samen 'traceertools'). Traceertools zijn bestandjes of tools die op uw computer geplaatst worden om uw webbrowser te kunnen identificeren en de activiteiten op de Website. ReciperoXS maakt gebruik van deze technologieën om de individuele gebruikerservaringen aan te passen en te optimaliseren. Wanneer u deze site later nogmaals bezoekt, kan het voorkomen dat RecipeoXS u herkend als terugkerend bezoeker en de site aanpast naar uw laatste gebruik. Voor meer informatie over onze cookie policy, zie onder.

Wij geloven dat tracking tools waarde toevoegen aan de gebruikerservaring. De informatie die hieruit resulteert wordt niet verkocht, gedeeld of beschikbaar gemaakt aan derde partijen.

Het voorkomen dat je cookies tegenkomt of vergelijkbare technieken op bepaalde pagina's van de Website die door derde partijen zijn geplaatst. Bijvoorbeeld: als je een pagina bekijkt, aangemaakt door een gebruiker, kan het voorkomen dat er een cookie is geplaatst in deze pagina. We hebben geen invloed op het plaatsen van deze cookies door derde partijen.

ReciperoXS kan persoonlijke gegevens gebruiken voor evaluatie, feedback, editorials, marketing en promotie, statistische analyse van gebruikersgedrag, productontwikkeling, levering van producten en diensten, het verlenen van klantenservice en support, het aanpassen en verbeteren van de inhoud en vormgeving van de Website, afronden van business transacties, het administreren van individuele accounts en voldoen aan de door de overheid gestelde criteria en eisen, zoals het vorderen van BTW. Monitoringsgegevens kunnen worden gebruikt voor interne en externe doeleinden zoals onderzoeken en identificeren van marktsegmenten en behoeften. ReciperoXS zal persoonlijke gegevens alleen vrijgeven om te voldoen aan wettelijke bepalingen of om onze rechten en eigendommen te beschermen. Wij zullen persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer de wet hierom vraagt en wij dit nodig achten. ReciperoXS zal ook gegevens vrijgeven wanneer dit noodzakelijk is vanwege toepasselijk recht, wetgeving, wanneer u expliciet toestemming heeft verleend voor vrijgave, of wanneer het noodzakelijk is om ReciperoXS' wettelijke rechten ten aanzien van de inhoud van de Website te beschermen.

ReciperoXS behoudt het recht om uw gegevens te verplaatsen binnen de ReciperoXS groep, of aan mogelijke opvolgers met betrekking tot relevante informatie en bedrijfsvoering. ReciperoXS behoudt tevens het recht om uw gegevens wanneer noodzakelijk te verplaatsen naar een onafhankelijke aanbieder om te assisteren bij de uitvoering van de dienstverlening.

In uitzondering op wat eerder specifiek genoemd is, zal ReciperoXS nooit uw gegevens verstrekken aan derden.

Recipero zal nooit uw persoonlijke gegevens verkopen of verhuren aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We kunnen uw persoonlijke gegevens combineren met gegevens die wij verzamelen van andere bedrijven (zoals demografische gegevens) om onze diensten te verbeteren en te personaliseren.


« Return to the home page